Kategórie      
Novinky
OLEJE TEXACO

Už viac ako 100 rokov dôverujú používatelia špičkovým olejom Texaco.   Hlavným dôvodom sú vynikajúce schopnosti týchto olejov a mazív dokonale chrániť motory a využívať ich plný potenciál. Od bežnej prevádzky, až...

viac
Výrobcovia / značky

O nás

Úvod Info O nás

V roku 2005 STABO otvorilo svoju novú prevádzku v Šuranoch. Novým servisom tak rozšírilo sieť predajno-servisných služieb s ucelenou ponukou pre bežnú údržbu ale aj rozsiahle opravy, diagnostiku motora, riadiacich jednotiek, klimatizácií a brzdovej sústavy nákladných vozidiel, návesov a celých súprav.

V Septembri roku 2012 bol servis zo  Slovenskej Ľupči presťahovaný do nových priestorov vo Zvolene, ktorý spĺňa najprísnejšie štandardy pre opravy nákladných vozidiel.

 

 

V roku 2012 k značke DAF pribudla licencia pre značku TATRA. S predajom a servisom vozidiel DAF má STABO dlhoročné skúsenosti. STABO patrí k najmodernejším predajno-servisným centrám DAF v strednej Európe so všetkými štandardmi na predaj, záručný a pozáručný servis, opravy a predaj náhradných dielov.

Od roku 2013 spoločnosť STABO pripravuje predajné centrum náhradných dielov TRP na prevádzke Bratislava, ktorá od januára 2014 pôsobí ako autorizovaný servisný partner značky TATRA.

Servisné strediská vo Zvolene, Šuranoch a v Bratislave sú plne vybavené bežným a špeciálnym náradím a prípravkami, diagnostickými zariadeniami a servisnými technológiami s prevádzkou šesť dní v týždni a výjazdovou servisnou službou, ktorá je poskytovaná 24 hodín denne. Pre zníženie nákladov ich zákazníkov pravidelne realizujú servisné akcie pre údržbu vozidiel podľa aktuálnej sezóny.

Vysoká úroveň a kvalita realizovaných servisných činností je zabezpečená dlhodobým programom pravidelných odborných školení všetkých pracovníkov servisu pre činnosti. V súčasnosti  obidve prevádzky ponúkajú činnosti:

 • pravidelná servisná prehliadka a údržba
 • príprava vozidiel na STK a emisnú kontrolu
 • ciachovanie tachografov
 • bežné a špeciálne opravy
 • diagnostika všetkých značiek vozidiel zariadeniami DAVIE, WABCO-Wurth
 • testovanie a nastavenie bŕzd, zosúladenie bŕzd na brzdovej stolici
 • montáž, údržba a opravy klimatizačných jednotiek vozidiel
 • elektrikárske práce
 • klampiarske a lakýrnické práce, rovnanie kabín a rámov
 • výmena a oprava čelných skiel
 • realizácia a servis nadstavieb
 • bežných opráv a údržby hydraulických zariadení
 • „home service“ – oprava a údržba vozidiel v priestoroch zákazníka
 • opravy pri poistných udalostiach ako zmluvný partner pre poisťovne ALLIANZ    a KOOPERATÍVA
 • zabezpečenie odťahovej služby prostredníctvom ČESMADu

Spoločnosť STABO, s.r.o. má zavedený integrovaný systém manažérstva kvality podľa noriem ISO 9001:2008 a 14001:2004.

Prijatá politika kvality integrovaného manažérskeho systému

Hlavné princípy nami prijatej politiky, pre ktoré je zaviazaný vrcholový manažment ako aj každý člen spoločnosti sú:

1)    Udržiavať a sústavne zlepšovať manažérske systémy v súlade s platnými normami  EN ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004.

2)    Zosúladiť podnikateľské ciele spoločnosti s environmentálnymi požiadavkami a tým prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju v oblasti prevencie pred znečisťovaním životného prostredia. Dodržiavať platné právne a iné požiadavky musí byť pri realizácii našich produktov samozrejmosťou.

3)    Neustále zlepšovanie kvality na všetkých stupňoch realizácie činností bude zabezpečované stabilným personálom a pravidelným vzdelávaním, využívaním nových technológií a informovanosťou všetkých pracovníkov o najnovších poznatkoch z oblasti kvality a ochrany životného prostredia.

4)    Vyrábať výrobky a poskytovať služby so zreteľom na zabezpečenie kvality a v súlade s dodržiavaním všetkých platných zákonných predpisov.

5)    Zabezpečiť podmienky, aby požiadavky a očakávania všetkých zainteresovaných strán boli nielen splnené ale aj prekonané.

STABO ISO 14001 (2014-2017) SK STABO ISO 9001 (2014-2017) SK

Info Dodanie tovaru
Copyright 2016 - 2018 © www.truckplasty.sk